Uchwała nr 4/R/13 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ustalenia liczby członków Zespołu Prawno-Regulaminowego Podlaskiej OIIB

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 4/R/13

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 3 września 2013 r.

w sprawie ustalenia liczby członków

Zespołu Prawno-Regulaminowego Podlaskiej OIIB

 

Na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Zespołu Prawno-Regulaminowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do końca kadencji Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wybranej na lata 2010-2014 na 5 osób.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Aleksander Tabędzki

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1018