Uchwała nr 7/R/15 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 7/R/15

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) oraz § 2 pkt 17 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z 20 sierpnia 2015 r.), po zapoznaniu się z wymienionymi poniżej uchwałami Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB, dotyczącymi wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję 8 września 2015 r., Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§ 1

1.Odnośnie dwóch wniosków i zaleceń pokontrolnych przyjętych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą Nr 10/KR/2015 z 6 października 2015 r.:

1) wniosek i zalecenie pokontrolne nr 1 o treści „W wyniku kontroli stwierdzono, że koszty OKK POIIB wskazane w realizacji budżetu za okres od stycznia do sierpnia 2015 r. są zgodne z dokumentami finansowymi przedłożonymi do kontroli.” – przyjąć do wiadomości;

2) wniosek i zalecenie pokontrolne nr 2 o treści „Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych przez Komisję Kwalifikacyjną POIIB.” – przyjąć do wiadomości.

2.Odnośnie trzech wniosków i zaleceń pokontrolnych przyjętych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą Nr 11/KR/2015 z 6 października 2015 r.:

1)      pierwszy wniosek i zalecenie pokontrolne o treści „szkolenia są niezbędne do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków POIIB.” – przyjąć do wiadomości;

2) drugi wniosek i zalecenie pokontrolne o treści „należy rozważyć konieczność zwiększenia kwoty budżetowej przeznaczonej na szkolenia w 2016 r.” – przyjąć do realizacji;

3) trzeci wniosek i zalecenie pokontrolne o treści „należy dokonać korekty budżetu na 2015 r. w zakresie punktu IX.6.” – przyjąć do realizacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

inż. Krzysztof Ciuńczyk

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:954