Uchwała nr 8/R/16 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 17/R/14 Rady Podlaskiej OIIB z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyrównania wynagrodzeń za przeprowadzenie kwalifi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 8/R/16

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 17/R/14 Rady Podlaskiej OIIB

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrównania wynagrodzeń

za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) oraz § 2 pkt 1 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z późniejszymi zmianami), Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 17/R/14 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyrównania wynagrodzeń za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

inż. Krzysztof Ciuńczyk

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1023