Uchwała Nr 10 VI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na VI Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 10

VI Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych

na VI Zjeździe

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Po wstępnym rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz po przedyskutowaniu i przegłosowaniu przez delegatów wniosków zgłoszonych na VI Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwala się, co następuje:

§1

  1. Przyjmuje się do wiadomości wnioski zgłoszone przez delegatów na VI Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  2. Wnioski nr 2 i 3 zostały zakwalifikowane zgodnie z zapisami protokołu obrad VI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, tj. w następujący sposób:
    • wniosek nr 2 – zobowiązuje się Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do wystąpienia do Urzędu Miejskiego w Białymstoku celem uzyskania wyjaśnienia problemu ujętego we wniosku. Wniosek nr 2 stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.
    • wniosek nr 3 – skierowany do rozpatrzenia jako projekt uchwały końcowej VI Zjazdu Podlaskiej OIIB. Wniosek nr 3 stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.
  3. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku nr 2 i działaniach podjętych dla jego realizacji zostanie zamieszczona w „Biuletynie Informacyjnym” Podlaskiej OIIB.
  4. Wniosek nr 1 został wycofany przez wnioskodawcę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków
Adam Piaścik

Przewodniczący Zjazdu
Czesław Miedziałowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1049