Uchwała nr 15/R/17 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 15/R/17

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z 20 sierpnia 2015 r.), postanawia się, co następuje:

§1

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza Uchwałę Nr 1/PR/17 Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z dnia 13 września 2017 r. w sprawie odmowy przyznania zapomogi bezzwrotnej z powodu śmierci członka Izby.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Rady POIIB

Kamiński Wojciech

 1. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB

Falkowski Andrzej

 1. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB

Jasielczuk Waldemar

 1. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB

Sykała Grażyna

 1. Sekretarz Rady POIIB

Siemiończyk Grażyna

 1. Skarbnik Rady POIIB

Ciuńczyk Krzysztof

 1. Członek Prezydium Rady POIIB

Borzuchowski Wojciech

 1. Członek Prezydium Rady POIIB

Huryn Lucyna

 1. Członek Rady POIIB

Gawrychowski Bogdan

 1. Członek Rady POIIB

Kamiński Andrzej

 1. Członek Rady POIIB

Klimko Sławomir

 1. Członek Rady POIIB

Kłokowski Mariusz

 1. Członek Rady POIIB

Kucharski Mieczysław Antoni

 1. Członek Rady POIIB

Miedziałowski Czesław

 1. Członek Rady POIIB

Smoliński Tadeusz

 1. Członek Rady POIIB

Sztuka Ryszard

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1070