Uchwała nr 10/R/19 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Podlaskiej OIIB nr 6/R/18 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Zespołu Prawno-Regulaminowego P

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 10/R/19

Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Podlaskiej OIIB
nr 6/R/18 z dnia 23 kwietnia 2018r.
w sprawie powołania Zespołu Prawno-Regulaminowego Podlaskiej OIIB

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 2 pkt 13 i § 4 pkt 5 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z 20 sierpnia 2015 r.), Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje

§ 1

Odwołuje się Pana Mariusza Burakowskiego z funkcji członka Zespołu Prawno - Regulaminowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na kadencję obejmującą lata 2018-2022, stanowiącego organ pomocniczy Rady Podlaskiej OIIB

§ 2

Powołuje się Pana Piotra Żabickiego na członka ww. Zespołu.

§ 3

§ 1 pkt. 2 uchwały Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 6/R/18 z dnia 23 kwietnia 2018r. otrzymuje brzmienie „ Piotr Żabicki - członek,”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Rady                                                                      Przewodniczący Rady

   Podlaskiej Okręgowej Izby                                                      Podlaskiej Okręgowej Izby

    Inżynierów Budownictwa                                                         Inżynierów Budownictwa

      mgr. inż. Robert Dryl                                                            mgr inż. Wojciech Kamiński

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1062