Zarządzenie nr 10/2020 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2020 Przewodniczącego OKK POIIB z dnia 15 września 2020 r. w

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 października 2020

Zarządzenie nr 10/2020

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2020

Przewodniczącego OKK POIIB z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie powołania zespołów orzekających do rozpatrzenia spraw osób,

które przystąpiły do egzaminu na uprawnienia budowlane

w sesji wiosennej 2020 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 13 ust. 1 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§1

W zarządzeniu nr 9/2020 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania zespołów orzekających do rozpatrzenia spraw osób, które przystąpiły do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 po poz. VIII dodaje się poz. IX:

„IX. Zespół orzekający dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,  w składzie:

  1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący,
  2. Marek Gwiazdowski – członek,
  3. Tomasz Surowiec – członek,
  4. Wojciech Sadowski – sekretarz.”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-10-19
Data publikacji:2020-10-19
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:997