Uchwała Nr 9 VII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na VII Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 9

VII Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych

na VII Zjeździe

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Po wstępnym rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz po przedyskutowaniu i przegłosowaniu przez delegatów wniosków zgłoszonych na VII Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Przyjmuje się do wiadomości wnioski zgłoszone przez delegatów na VII Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  2. Wnioski nr 1, 2, 3 i 5 zostały zakwalifikowane zgodnie z zapisami protokołu obrad VII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, tj. w następujący sposób:

1)      wniosek nr 1 – skierowany do rozpatrzenia jako projekt uchwały VII Zjazdu Podlaskiej OIIB. Wniosek nr 1 stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały;

2)      wniosek nr 2 – skierowany do rozpatrzenia jako projekt uchwały VII Zjazdu Podlaskiej OIIB. Wniosek nr 2 stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały;

3)      wniosek nr 3 – zobowiązuje się Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do zwiększenia ilości szkoleń dla członków Izby. Wniosek nr 3 stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały;

4)      wniosek nr 5 – skierowany do rozpatrzenia jako projekt uchwały VII Zjazdu Podlaskiej OIIB. Wniosek nr 5 stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały.

  1. Wnioski nr 4 i 6 zostały odrzucone przez VII Zjazd Podlaskiej OIIB.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1028