Uchwała Nr 11 VII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 11

VII Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 3 pkt 3 „Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” (stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 23 czerwca 2007 r.), uchwala się, co następuje:

§ 1

VII Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Pani mgr inż. Małgorzacie Micał

nr członkowski PDL/BO/2049/02

Pani Małgorzata Micał jest członkiem Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB od początków funkcjonowania tego organu. W pierwszej kadencji była jej Sekretarzem, a obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji. Od dwóch kadencji pani Micał jest również delegatem na Zjazdy Podlaskiej OIIB, a w obecnej kadencji także delegatem na Krajowe Zjazdy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Z uwagi na wkład pracy pani Małgorzaty Micał w tworzenie mechanizmów prawidłowego funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB oraz jej zaangażowanie w bieżące sprawy Izby, postanowiono jak na wstępie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1108