Uchwała Nr 12 VII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 12

VII Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwala się, co następuje:

 § 1

VII Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o skierowanie do VII Krajowego Zjazdu PIIB wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Panu mgr inż. Ryszardowi Dobrowolskiemu

nr członkowski PDL/BO/0271/01

Pan Ryszard Dobrowolski aktywnie nadzorował i koordynował proces tworzenia Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, pełniąc funkcję Przewodniczącego Okręgowego Zespołu Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa w województwie podlaskim. Jest Przewodniczącym Rady Podlaskiej OIIB od początków funkcjonowania tego organu. Od dwóch kadencji jest też delegatem na Zjazdy naszej Izby i delegatem na Krajowe Zjazdy PIIB. Przewodniczy również Radzie Programowej Biuletynu Informacyjnego Podlaskiej OIIB.

Mając na względzie dorobek zawodowy oraz szczególny wkład pana Ryszarda Dobrowolskiego w tworzenie i wypracowywanie sposobu wykonywania funkcji publicznych przez nasz samorząd, postanowiono jak na wstępie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1072