Zarządzenie nr 10/2021 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2021 Przewodniczącego OKK Podlaskiej OIIB z dnia 6 lipca 2021 r. w

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2021

Zarządzenie nr 10/2021

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 7 września 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2021

Przewodniczącego OKK Podlaskiej OIIB

z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się

o uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2021 r.

Na podstawie § 6 ust. 2 i 3 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 8 do ww. „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych”)

§1

W zarządzeniu nr 8/2021 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 pkt III otrzymuje brzmienie:

„Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności drogowej i inżynieryjnej drogowej, w składzie:

 1. Marek Gwiazdowski – przewodniczący
  mgr inż. budownictwa
 1. Sławomir Topczewski – członek
  mgr inż. budownictwa
 1. Jerzy Tadeusz Drapa – sekretarz
  mgr inż. budownictwa lądowego”

2. w § 1 pkt VII otrzymuje brzmienie:

„Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w składzie:

 1. Tomasz Surowiec – przewodniczący
  mgr inż. elektrotechniki
 1. Radosław Stadnicki-Kolendo – członek
  mgr inż. elektroniki i telekomunikacji
 1. Wiktor Ostasiewicz – sekretarz
  mgr inż. elektryk”

3. w § 1 pkt VIII otrzymuje brzmienie:

„Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w składzie:

 1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący
  mgr inż. inżynierii środowiska
 1. Danuta Piszczatowska – członek
  mgr inż. inżynierii środowiska
 1. Grażyna Siemiończyk – sekretarz
  mgr inż. inżynierii środowiska”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-09-08
Data publikacji:2021-09-08
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:648