Zadania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2020

Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Art. 25 [Okręgowy sąd dyscyplinarny]

1.     Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie - Prawo budowlane oraz sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby wniesione przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub okręgową radę izby.

2.     Okręgowy sąd dyscyplinarny orzeka w składzie trzyosobowym.

3.     Okręgowy sąd dyscyplinarny orzeka o zatarciu kary, o której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane.

4.     Okręgowy sąd dyscyplinarny dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy prze- prowadzonych postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej członków izby oraz składa okręgowemu zjazdowi izby i Krajowemu Sądowi Dyscyplinarnemu roczne i kadencyjne sprawozdania ze swojej działalności.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-05
Data publikacji:2020-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1241