Zarządzenie nr 12/2021 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2021 Przewodniczącego OKK Podlaskiej OIIB z dnia 5 paździe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2021

Zarządzenie nr 12/2021

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2021

Przewodniczącego OKK Podlaskiej OIIB

z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane
w sesji XXXVIII - w sesji jesiennej 2021 r.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 i 3 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 8 do ww. „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych”)

§1

W zarządzeniu nr 11/2021 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 października 2021 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane
w XXXVIII sesji jesiennej 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 pkt IV otrzymuje brzmienie:

„Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej / osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
o nazwiskach rozpoczynających się od litery S do litery Ż, 2) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie/ w składzie:

  1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący
  2. Jarosław Werbel – członek
  3. Wojciech Sadowski – sekretarz

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-11-30
Data publikacji:2021-11-30
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:504