Uchwała nr 21/OR/21 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zwołania XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2021

Uchwała nr 21/OR/21

Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie zwołania XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1117), § 10 pkt. 9 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, os. zm. XX Krajowy Zjazd PIIIB uchwała nr 9/21 z 19 czerwca 2021 r.) i § 4 pkt 5 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, os. zm.  XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwała nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.), Okręgowa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje

§1

Okręgowa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 9 kwietnia 2022 r. w Białymstoku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Rady                                                             Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby                                                   Podlaskiej Okręgowej Izby

  Inżynierów Budownictwa                                                   Inżynierów Budownictwa

 

 

  mgr. inż. Robert Dryl                                                          mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-12-17
Data publikacji:2021-12-17
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:545