Zadania Okręgowego Zjazdu Izby

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2020

Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Art. 18 [Zadania okręgowego zjazdu izby] Okręgowy zjazd izby:

1)     ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet okręgowej izby;

2)     rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

3)     udziela absolutorium okręgowej radzie izby;

4)     ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów okręgowej izby i tryb ich działania;

5)     wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2-5, oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

6)     wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby;

7)     odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;

8)    podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.Zadania okręgowego zjazdu izby

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-05
Data publikacji:2020-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1288