Protokół nr 5/R/22 posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z dnia 1 lipca 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2023

Protokół nr 5/R/22

posiedzenia Okręgowej Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 1 lipca 2022 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu nr 4/R/22 posiedzenia Rady POIIB z 12 kwietnia 2022 r.

3. Omówienie projektu i następnie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 17.05.2022 r. - 21.06.2022 r.

4. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia zawodowego POIIB.

5. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie powołania Zespołu ds. Dnia otwartego.

6. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie powołania zespołu ds. rozpoznania na wydawanie kwartalnika POIIB.

7. Omówienie kwestii działania (data odwieszenia) punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach. Wyznaczenie miejsc na działanie punktów oraz osób do pełnienia dyżurów w punktach.

8. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

  • przygotowań do gali jubileuszu.
  • Informacja w sprawie nadania odznak honorowych członkom POIIB uchwała Krajowej Rady nr 8/R/22 z 27.04.2022 r.
  • relacja z przebiegu XXI zjazdu krajowego PIIB,

9. Sprawy wniesione.

  • informacja o dniu dziecka, i rajdzie rowerowym
  • Zmiana przepisów „Polski Ład” od 1 lipca 2022 r.
  • ustalenie ryczałtów za dojazdy na posiedzenia organów

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej siedziby biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Legionowej 28 lok. 103 B w Białymstoku. Obecnych piętnastu członków Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB i dwóch przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy.

Ad. 1

Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie. Po chwili członkowie Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 4/R/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Ad. 3

Po krótkiej dyskusji jednogłośnie podjęto uchwałę nr 14/OR/22 w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 17 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r., które dotyczyły ochrony danych osobowych w działalności ustawowej i statutowej organów Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie między 1 stycznia 2022 r. a 20 czerwca 2022 r. oraz kosztów XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Podlaskiej OIIB przeprowadzonego dnia 9 kwietnia 2022 r.

Ad. 4

Z kolei jednogłośnie podjęto uchwałę nr 15/OR/22 w sprawie powołania Zespołu do spraw doskonalenia zawodowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w następującym składzie: Mariusz Kłokowski - Przewodniczący oraz Tomasz Dyga, Mariusz Grabowski, Marcin Harasimowicz, Tomasz Konrad Olewiński, Marcin Andrzej Sulkowski, Piotr Żabicki - członkowie.

Ad. 5

Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę nr 16/OR/22 w sprawie powołania Zespołu ds. Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W jego skład weszli eksperci: Leszek Antoni Andrulewicz, Krzysztof Ciuńczyk, Andrzej Falkowski, Krzysztof  Falkowski, Karol Gromak, Mariusz Jamiołkowski, Marcin Kijek, Mariusz Kłokowski, Sylwia Kozłowska-Kaliś, Szymon Marcinkiewicz, Tomasz Konrad Olewiński, Wojciech Sadowski, Andrzej Śliwiński oraz Agnieszka Żero jako koordynator.

Ad. 6

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 17/OR/22 w sprawie powołania Zespołu ds. kwartalnika Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów. W skład zespołu weszli Krzysztof Ciuńczyk jako Przewodniczący, Agnieszka Wawdziejczuk jako Zastępca Przewodniczącego oraz Waldemar Jasielczuk - członek.

Ad. 7

Omówiono kwestię działania punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach. Ustalono, że obie placówki terenowe wznowią działalność od 1 września 2022 r. Będą one czynne w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 15.30-17-30. Zdecydowano, że w lokalu udostępnionym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach przy ul. Teofila Noniewicza 10 dyżury będą pełnić panowie Leszek Antoni Andrulewicz i Michał Piotr Mostowski, natomiast w Łomży, w lokalu Akademii Nauk Stosowanych w Łomży przy ul. Akademickiej 14 panie Krystyna Lipińska i Sylwia Kozłowska Kaliś.

Ad. 8

Omówiono pozostałe bieżące sprawy Izby.

Poruszono kwestię przygotowań do Gali Jubileuszu XX-lecia Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Postanowiono, że osoby będące kandydatami na członka POIIB będą mogły uczestniczyć w imprezie na takich samych warunkach jak czynni członkowie Izby. Podjęto decyzję o przyznaniu na gali czterech statuetek dla byłych i obecnego Przewodniczącego Rady POIIB.

Podano informacja w sprawie nadania przez Krajową Radę odznak honorowych  PIIB członkom POIIB: p. Tadeuszowi Andrzejowi Maciakowi - złotą oraz p. Tomaszowi Ciereszyńskiemu, p. Waldemarowi Jasielczukowi, i p. Tomaszowi Niedźwieckiemu - srebrne.

W dniach 24-25 czerwca 2022 r. obradował w Warszawie XXI Krajowy Zjazd PIIB. Przebieg zrelacjonował Przewodniczący Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk. Na nowego prezesa Krajowej Rady PIIB delegaci wybrali mgr inż. Mariusza Dobrzenieckiego. W pierwszym dniu zjazdu wybrano również przewodniczących organów PIIB. Funkcję przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej będzie pełniła Urszula Kallik (Śląska OIIB). Na przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano Krzysztofa Latoszka (Mazowiecka OIIB), natomiast na przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – Mariana Zdunka (Warmińsko-Mazurska OIIB). Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatorem został Dariusz Walasek (Mazowiecka OIIB). Krzysztof Ciuńczyk został wybrany przez delegatów na członka Krajowej Rady PIIB, natomiast Ryszard Kruszewski na członka Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. W trakcie obrad Krajowego Zjazdu podjęto również uchwałę, zgodnie z którą Złotą Odznakę Honorową otrzymał Wojciech Kamiński, do niedawna przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB, a obecnie przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB.

Ad. 9

11 czerwca 2022 r. odbył się Dzień Dziecka zorganizowany przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa  w Jurajskim Parku Dinozaurów w Nadawkach koło Białegostoku.

Poinformowano, że 9 lipca 2022 r. odbędzie się spotkanie integracyjune członków POIIB, PZITB, PZITS, SEP i SITK RP „I Rajd rowerowy trasami rowerowymi Polski wschodniej” na trasie Białystok - Majątek Howieny w Pomigaczach - Białystok.

Postanowiono wystąpić na piśmie z prośbą o interpretację kwestii odprowadzania składek zdrowotnych od osób powołanych do prac w zespołach Izby.

Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk poinformował zebranych, że uczestniczył w zebraniach wyborczych białostockich oddziałów stowarzyszeń naukowo-technicznych. Prezesem Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku została p. Iwona Skoczko, a Prezesem Zarządu Oddziału Białostockiego SEP w kadencji 2022-2026 został p. Paweł Mytnik.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

 

Przewodniczący Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2023-02-02
Data publikacji:2023-02-02
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:325