XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zakończony!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 kwietnia 2023

Zjazd  rozpoczął się o godzinie 10.00 w dniu 20 kwietnia 2023 r. a zakończył o godzinie 16.00 w dniu 21 kwietnia 2023 r.

Funkcję Przewodniczącego Zjazdu sprawował Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk, a Sekretarza Zjazdu p. Mariusz Truszkowski Sekretarz Okręgowej Rady POIIB.

Spośród 115 zgłoszonych na XXII Okręgowy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa delegatów w obradach wzięło udział 99 (co daje 86,09 % uprawnionych), wobec czego Zjazd jest prawomocny i podjął wiążące uchwały.

Zjazd podjął 11 uchwał, wyniki z głosowań dostępne pod linkiem: https://pdl.piib.org.pl/zjazd/Raporty_z_glosowan_nad_uchwalami.pdf

Zgłoszono 10 wniosków, które Sekretarz Zjazdu skierował do rozpatrzenia przez Okręgową Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wnioski dostępne są pod linkiem: https://pdl.piib.org.pl/zjazd/Raport_zlozonych_wnioskow.pdf

W imieniu Okręgowej Rady POIIB dziękuję Delegatom, za udział w Zjeździe i odpowiedzialną postawę, świadczącą o zrozumieniu konieczności wypełnienia zadań statutowych i ustawowych izby oraz będącą wyrazem troski o sprawy samorządu inżynierów budownictwa.

Z poważaniem
Mariusz Truszkowski
Sekretarz  Okręgowej Rady POIIB

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2023-04-21
Data publikacji:2023-04-21
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:276