Uchwała Nr 5 X Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 5

X Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 8 kwietnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania

Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2010 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1

X Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ocenia pozytywnie działalność Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. i zatwierdza przedstawione sprawozdanie.

§ 2

Sprawozdanie Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2010 rok stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków

Janusz Franciszek Nowakowski

 

Przewodniczący Zjazdu

Wacław Sójko

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1123