Zarządzenie nr 13/P/23 Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do obsługi zespołów egzaminacyjnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2023

Zarządzenie nr 13/P/23

Przewodniczącego Okręgowej Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników

do obsługi zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje

osób ubiegających się o uprawnienia budowlane

w sesji XLII – jesiennej 2023 r.

 

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, os. zm. uchwała XIX Krajowego Zjazdu PIIB nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.) i § 15 ust. 1 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§1

Wyznaczam do obsługi administracyjnej Zespołów egzaminacyjnych powołanych zarządzeniem nr 5/2023 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w sesji XLII – jesiennej 2023 r.  następujących pracowników Biura Izby:

 1. Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Marta Dzienisowicz,
 2. Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności inżynieryjnej mostowej – Łukasz Usakiewicz,
 3. Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – Łukasz Usakiewicz,
 4. Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – Łukasz Usakiewicz,
 5. Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – Marta Dzienisowicz,
 6. Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – Marta Dzienisowicz,
 7. Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – Marta Dzienisowicz,
 8. Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Paweł Dąbrowski,
 9. Zespół Egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Marta Dzienisowicz.

§2

Wyznaczam do obsługi prawnej Zespołów egzaminacyjnych powołanych zarządzeniem nr 5/2023 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w sesji XLII - jesiennej 2023 r. następujących pracowników Biura Izby:

 1. Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Ewelina Raciborska,
 2. Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności inżynieryjnej mostowej – Ewelina Raciborska,
 3. Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – Ewelina Raciborska,
 4. Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – Ewelina Raciborska,
 5. Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – Ewelina Raciborska,
 6. Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – Ewelina Raciborska,
 7. Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – Ewelina Raciborska,
 8. Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Monika Urban-Szmelcer,
 9. Zespół Egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Ewelina Raciborska.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2023-08-09
Data publikacji:2023-08-09
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:218