Zarządzenie nr 16/P/23 Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 9 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Orzekającego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 października 2023

Zarządzenie nr 16/P/23

Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu Orzekającego Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 2 pkt 8 in fine i § 10 ust. 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z dnia 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z dnia 29 czerwca 2013 r., Nr 14/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. i Nr 16/20 z dnia 20 czerwca 2020 r.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Zespół Orzekający Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, do rozpatrzenia spraw indywidualnych wyszczególnionych w załączniku do zarządzenia, w następującym składzie:

  1. Krzysztof Ciuńczyk – Przewodniczący,
  2. Agnieszka Wawdziejczuk – Członek,
  3. Andrzej Falkowski – Członek.

§2

Wyznaczam posiedzenie Zespołu Orzekającego, o którym mowa w § 1, na dzień 9 października 2023 r., o godzinie 1530, w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2023-10-13
Data publikacji:2023-10-13
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:258