Zarządzenie nr 17/P/23 Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do obsługi zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnien

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 października 2023

Zarządzenie nr 17/P/23

Przewodniczącego Okręgowej Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników do obsługi zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

w XLII sesji – sesji jesiennej 2023 r.

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, poprawionego i uzupełnionego uchwałą XIX Krajowego Zjazdu PIIB nr 16/20 z dnia 20 czerwca 2020 r.) i § 12 ust. 9 oraz § 15 ust. 1 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§1

Wyznaczam do obsługi organizacyjno-administracyjnej zespołów egzaminacyjnych powołanych zarządzeniem nr 7/2023 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 października 2023 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji XLII – sesji jesiennej 2023 r. następujących pracowników Biura Izby:

 1. Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Marta Dzienisowicz,
 2. Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Marta Dzienisowicz,
 3. Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Marta Dzienisowicz,
 4. Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Marta Dzienisowicz,
 5. Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Marta Dzienisowicz,
 6. Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej mostowej – Łukasz Usakiewicz,
 7. Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – Łukasz Usakiewicz,
 8. Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – Łukasz Usakiewicz,
 9. Zespół Egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – Łukasz Usakiewicz,
 10. Zespół Egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – Marta Dzienisowicz,
 11. Zespół Egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – Marta Dzienisowicz,
 12. Zespół Egzaminacyjny Nr 12 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – Marta Dzienisowicz,
 13. Zespół Egzaminacyjny Nr 13 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Paweł Dąbrowski,
 14. Zespół Egzaminacyjny Nr 14 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Paweł Dąbrowski,
 15. Zespół Egzaminacyjny Nr 15 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Paweł Dąbrowski,
 16. Zespół Egzaminacyjny Nr 16 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Paweł Dąbrowski,
 17. Zespół Egzaminacyjny Nr 17 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Marta Dzienisowicz,
 18. Zespół Egzaminacyjny Nr 18 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Marta Dzienisowicz.

§2

Wyznaczam do obsługi prawnej zespołów egzaminacyjnych powołanych zarządzeniem nr 7/2023 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 października 2023 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji XLII – sesji jesiennej 2023 r. następujących pracowników Biura Izby:

 1. Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Ewelina Raciborska,
 2. Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Ewelina Raciborska,
 3. Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Ewelina Raciborska,
 4. Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Ewelina Raciborska,
 5. Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Ewelina Raciborska,
 6. Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej mostowej – Ewelina Raciborska,
 7. Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – Ewelina Raciborska,
 8. Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – Ewelina Raciborska,
 9. Zespół Egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – Ewelina Raciborska,
 10. Zespół Egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – Ewelina Raciborska,
 11. Zespół Egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – Ewelina Raciborska,
 12. Zespół Egzaminacyjny Nr 12 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – Ewelina Raciborska,
 13. Zespół Egzaminacyjny Nr 13 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Monika Urban-Szmelcer,
 14. Zespół Egzaminacyjny Nr 14 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych –Monika Urban-Szmelcer,
 15. Zespół Egzaminacyjny Nr 15 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Monika Urban-Szmelcer,
 16. Zespół Egzaminacyjny Nr 16 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Monika Urban-Szmelcer,
 17. Zespół Egzaminacyjny Nr 17 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Ewelina Raciborska,
 18. Zespół Egzaminacyjny Nr 18 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Ewelina Raciborska.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2023-10-13
Data publikacji:2023-10-13
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:240