Zarządzenie nr 9/2023 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2023

Zarządzenie nr 9/2023

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2023

Przewodniczącego OKK Podlaskiej OIIB

z dnia 6 października 2023 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy

na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2023 r.

Na podstawie § 6 ust. 2 i 3 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 8 do ww. „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych”)

§1

W zarządzeniu nr 7/2023 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 października 2023 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w 1 pkt V otrzymuje brzmienie:

Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej/osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery Sp do litery Ż, 2) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie/, w składzie:

 1. Wojciech Sadowski – przewodniczący
 2. Karol Paweł Mor – członek
 3. Dariusz Kiluk – sekretarz

2) w § 1 pkt IX otrzymuje brzmienie:

Zespół Egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych/osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania bez ograniczeń, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 3) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/, w składzie:

 1. Wojciech Sadowski – przewodniczący
 2. Witold Chodkiewicz – członek
 3. Leonard Kurzyna – członek
 4. Jerzy Piotr Mietliński – sekretarz

3) w 1 pkt XI otrzymuje brzmienie:

Zespół Egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/, w składzie:

 1. Wojciech Sadowski – przewodniczący
 2. Stanisław Ziółkowski – członek
 3. Marek Gwiazdowski – sekretarz

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2023-11-13
Data publikacji:2023-11-13
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:53