Rejestr uchwał Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 grudnia 2022

Rejestr uchwał Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2022

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść – krótki opis

1.

1/OR/22

25 stycznia 2022 r.

Uchwała w sprawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w POIIB

2.

2/OR/22

   15 lutego 2022 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2021 na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy POIIB.

3.

3/OR/22

   15 lutego 2022 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Podlaskiej OIIB za rok 2021 na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy POIIB.

4.

4/OR/22

15 lutego 2022 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB za rok 2021 i przedłożenia na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podlaskiej OIIB i Krajowej Radzie PIIB.

5.

5/OR/22

15 lutego 2022 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu POIIB na rok 2022 na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy POIIB.

6.

6/OR/22

8 marca 2022 r.

Uchwała w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 4.01.2022 r. - 14.02.2022 r.

7.

7/OR/22

8 marca 2022 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia i przedłożenia materiałów  na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

8.

8/OR/22

12 kwietnia 2022 r.

Uchwała w sprawie wyboru Prezydium Rady POIIB

9.

9/OR/22

12 kwietnia 2022 r.

Uchwała w sprawie osób do składania oświadczeń woli w imieniu POIIB

10.

10/OR/22

12 kwietnia 2022 r.

Uchwała w sprawie kompetencji i zakresu czynności zastępców Przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB

11.

11/OR/22

12 kwietnia 2022 r.

Uchwała w sprawie powołania Zespołu Prawno-Regulaminowego POIIB

12.

12/OR/22

12 kwietnia 2022 r.

Uchwała w sprawie powołania Rady programowej kwartalnika POIIB

13.

13/OR/22

12 kwietnia 2022 r.

Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń, przysługujących członkom organów POIIB z tytułu pełnionych funkcji

14.

14/OR/22

1 lipca 2022 r.

Uchwała w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 17.05.2022 r. - 21.06.2022 r.

15.

15/OR/22

1 lipca 2022 r.

Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. doskonalenia zawodowego

16.

16/OR/22

1 lipca 2022 r.

Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa w 2022 r.

17.

17/OR/22

1 lipca 2022 r.

Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. wyłonienia wykonawcy kwartalnika Budownictwo i Architektura Podlasia

18.

18/OR/22

13 września 2022r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 12R/14 z 6.05.2014r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń, przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełnionych funkcji, zmienionej uchwałą 12/R19 i 20/OR/21

19.

19/OR/22

13 września 2022r.

Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr 17/R/20 z 29.09.2020r. w sprawie zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych obowiązujących w POIIB

20.

20/OR/22

13 września 2022r.

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 8/R/19 z 29.10.2019r. w sprawie przyjęcia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w biurze POIIB

21.

21/OR/22

16 grudnia 2022r.

Uchwała w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 15.11.2022 r. - 29.11.2022 r.

22.

22/OR/22

16 grudnia 2022r.

W sprawie korekty budżetu na 2022 r.

23.

23/OR/22

16 grudnia 2022r.

W sprawie prowizorium budżetowego na 2023 r.

24.

24/OR/22

16 grudnia 2022r.

W sprawie zwołania XXII

Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w 2023r.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2022-12-27
Data publikacji:2022-12-27
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:148