Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2019

 

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść – krótki opis

1.

1/R/19

19 marca 2019r.

Rozpatrzenie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB
w dniach 13.11.2018r. – 18.12.2018r.

2.

2/R/19

19 marca 2019r.

Rozpatrzenie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB
w dniach 05.02.2019 r. – 26.02.2019 r.,

3.

3/R/19

25 czerwca 2019r.

W sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 07.05.2019r-04.06.2019r.

4.

4/R/19

25 czerwca 2019r.

W sprawie korekty budżetu na 2019r.

5.

5/R/19

17 września 2019r.

W sprawie uchylenia uchwały 10/R/18 Rady POIIB z dnia 18.09.2018r. zmieniającej Regulamin działalności samopomocowej

6.

6/R/19

17 września 2019r.

W sprawie korekty budżetu na 2019r.

7.

7/R/19

29 października 2019r.

W sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 17.09.2019r-24.09.2019r.

8.

8/R/19

29 października 2019r.

W sprawie przyjęcia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w biurze POIIB

9.

9/R/19

29 października 2019r.

W sprawie powołania Zespołu do spraw Biuletynu Informacyjnego POIA oraz POIIB

10.

10/R/19

29 października 2019r.

W sprawie zmiany uchwały Rady POIIB nr 6/R/18 z dnia 23.04.2018r. w sprawie powołania Zespołu Prawno Regulaminowego  POIIB

11.

11/R/19

29 październik 2019 r.

W sprawie ochrony danych osobowych w POIIB

12.

12/R/19

13 grudnia 2019r.

W sprawie zmiany uchwały nr Rady POIIB nr 12/R/14 z 6.05.2014r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń, przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełnionych funkcji

13.

13/R/19

13 grudnia 2019r.

Korekta budżetu na 2019 r.

14.

14/R/19

13 grudnia 2019r.

Przyjęcie prowizorium budżetowego na 2020 r.

15.

15/R/19

13 grudnia 2019r.

W sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:141