Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2020

 

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść – krótki opis

1.

1/R/20

18 lutego 2020 r.

Uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu do spraw Biuletynu Informacyjnego POIA oraz POIIB

2.

2/R/20

18    lutego 2020 r.

Uchwała w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 5.11.2019r. - 17.12.2019 r.

3.

3/R/20

18    lutego 2020 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2019 na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.

4.

4/R/20

18 lutego 2020 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Podlaskiej OIIB za rok 2019 na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.

5.

5/R/20

18    lutego 2020 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB za rok 2019 i przedłożenia na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB i Krajowej Radzie PIIB.

6.

6/R/20

18 lutego 2020 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu POIIB na rok 2020 na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.

7.

7/R/20

18 lutego 2020 r.

Uchwała w sprawie sprzedaży lok. 402 za cenę oferowaną przez Sokołowscy Nieruchomości S.J.

8.

8/R/20

 

19 marca 2020r.

 

 

w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 21.01.2020 r. - 25.12.2020r.

9.

9/R/20

19 marca 2020 r.

w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 11 lutego 2020 r. – 10 marca 2020r.

10.

10/R/20

19 marca 2020r.

w sprawie zmiany Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiącej załącznik do uchwały Okręgowej Rady POIIB
nr 8/R/19 z dnia 29 października 2019 r.

11.

11/R/20

19 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 1/PR/20 z dnia 10 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

12.

12/R/20

19 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia materiałów  na XIX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa- Zjazd Sprawozdawczy

13.

13/R/20

21 kwietnia 2020r.

w sprawie odwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Podlaskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa (stacjonarnego)

14.

14/R/20

21 kwietnia 2020r.

w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Podlaskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa. ( zdalnego)

15.

15/R/20

09 czerwca 2020 r.

w sprawie wniosków złożonych podczas XIX Okręgowego Zjazdu POIIB

16.

16/R/20

29 września 2020 r.

w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie
9 czerwca 2020 r. – 23 czerwca 2020 r.

17.

17/R/20

29 września 2020 r.

W sprawie zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych w POIIB

18.

18/R/20

29 września 2020 r.

w sprawie  regulaminu Biura POIIB, regulaminu pracy Biura POIIB oraz regulaminu wynagradzania pracowników Biura POIIB

19.

19/R/20

15 grudnia 2020 r.

w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie
15 września 2020 r. – 06 listopada 2020 r.

20.

20/R/20

15 grudnia 2020 r.

Korekta budżetu na 2020 r.

21.

21/R/20

15 grudnia 2020 r.

Przyjęcie prowizorium budżetowego na 2021r.

22.

22/R/20

15 grudnia 2020 r.

Zwołanie XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w 2021r

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:178