Zarządzenie nr 2/P/24 Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 stycznia 2024 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lutego 2024

Zarządzenie nr 2/P/24

Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu Orzekającego Okręgowej Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 2 pkt 8 in fine i § 10 ust. 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 II Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 14 czerwca 2003 r, uchwałą Nr 30/04 III Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 35/06 V Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą Nr 21/08 VII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 20 czerwca 2008 r., uchwałą Nr 15/09 VIII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 19 czerwca 2009 r., uchwałą Nr 24/13 XII Krajowego Zjazdu z 29 czerwca 2013 r., uchwałą Nr 14/15 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 20 sierpnia 2015 r. oraz uchwałą Nr 16/20 XIX Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 20 czerwca 2020 r.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Zespół Orzekający Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, do rozpatrzenia spraw indywidualnych wyszczególnionych w załączniku do zarządzenia, w następującym składzie:

  1. Andrzej Falkowski – Przewodniczący,
  2. Agnieszka Żero – Członek,
  3. Mariusz Truszkowski – Członek.

§2

Wyznaczam posiedzenie Zespołu Orzekającego, o którym mowa w § 1, na dzień 30 stycznia 2024 r., o godzinie 1300, w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2024-02-05
Data publikacji:2024-02-05
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:86