Uchwała Nr 8 XI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 8

XI Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

za rok 2011

Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

XI Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa udziela absolutorium Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków

Wiktor Ostasiewicz

 

Przewodnicząca Zjazdu

Elżbieta Rusiłowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1115