Uchwała Nr 9 XI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 9

XI Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia budżetu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

na rok 2012

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

XI Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2012.

§ 2

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na działalność statutową.

§ 3

Budżet wraz z częścią opisową stanowi załącznik do uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków

Wiktor Ostasiewicz

 

Przewodnicząca Zjazdu

Elżbieta Rusiłowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1131