Uchwała Nr 8 XIV Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 8

XIV Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

za rok 2014

Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIV Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa udziela absolutorium Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2014. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków

Tomasz Jacek Płazak

 

Przewodniczący Zjazdu

Wacław Sójko

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1004