Protokół nr 2/R/20 posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 marca 2020 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 2/R/20

posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 marca 2020 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/R/20 posiedzenia Rady POIIB z 18 lutego 2020 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 21 stycznia 2020 r. do 25 lutego 2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie  od 11 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiącej załącznik do uchwały Okręgowej Rady POIIB nr 8/R/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w  biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady nr 1/PR/20 z 10 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji likwidacji środków trwałych i nietrwałych należących do POIIB.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia materiałów na XIX Okręgowy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Zjazd Sprawozdawczy.
 8. Wyznaczenie kandydata POIIB do stałej Komisji ds. BIM przy Krajowej Radzie PIIB.
 9. Ustalenie wypłaty za posiedzenie zdalne Rady POIIB w dniu 19 marca 2020 r.
 10. Informacja o podpisaniu umowy przedwstępnej na sprzedaż lokalu POIIB o nr 402 przy ul. Legionowej 28 z Sokołowscy Nieruchomości S.J.,
 11. Informacja o piśmie - podziękowaniu Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych z 4 marca 2020 r.

 

 

W poniedziałek 16 marca 2020 r. do członków Rady i przewodniczących organów ustawowych Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa został wysłany mail z informacją o odwołaniu posiedzenia, które miało się odbyć w siedzibie biura Izby w dniu 17 marca 2020 r. Jednocześnie zawarto w nim prośbę o przekazanie uwag do przesłanych 11 marca 2020 r. materiałów do  środy 18 marca 2020 r. do godz. 9.00. Ustalono, że dokumenty z wniesionymi poprawkami, które wpłyną w terminie, zostaną rozesłane do członków Rady Podlaskiej OIIB pocztą elektroniczną tego samego dnia, a posiedzenie zostanie przeprowadzone zdalnie 19 marca 2020 r. (czwartek).

Głosowania, zgodnie z podaną wcześniej informacją, odbyły się dnia 19 marca 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ad. 1

Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Zatwierdzono protokół nr 1/R/20 posiedzenia Rady Podlaskiej OIIB z 18 lutego 2020 r. przy głosach wstrzymujących się p. Grażyny Siemiończyk i p. Grażyny Sykały.

Ad. 3

Większością głosów podjęto Uchwałę nr 8/R/20 w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 21 stycznia 2020 r. do 25 lutego 2020 r. (p. Jerzy Bukowski był przeciw, a p. Sławomir Klimko wstrzymał się od głosu).

Ad. 4

Podjęto Uchwałę nr 9/R/20 w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od 11 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. (p. Jerzy Bukowski i p. Małgorzata Micał byli przeciw, p. Krzysztof Ciuńczyk i p. Sławomir Klimko wstrzymali się od głosu).

Ad. 5

Większością głosów podjęto Uchwałę nr 10/R/20 w sprawie zmiany Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiącą załącznik do uchwały Okręgowej Rady POIIB nr 8/R/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w biurze Podlaskiej OIIB (przeciw głosowała p. Małgorzata Micał, a  p. Jerzy Bukowski, p. Robert Dryl, p. Lucyna Huryn, p. Sławomir Klimko, p. Grażyna Siemiończyk, p. Grażyna Sykała i p. Ryszard Sztuka wstrzymali się od głosu).

Ad. 6

Podjęto uchwałę nr 11/R/20 w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady nr 1/PR/20 z 10 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej, której zadanie polegać będzie na likwidacji środków trwałych i nietrwałych należących do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (p. Grażyna Siemiończyk wstrzymała się od głosu).

Ad. 7

Przy dwóch głosach wstrzymujących się (p. Krzysztofa Ciuńczyka i p. Małgorzaty Micał) podjęto Uchwałę nr 12/R/20 w sprawie przyjęcia i przedłożenia materiałów na XIX Okręgowy Zjazd Podlaskiej OIIB.

Ad. 8

Jednogłośnie wyznaczono członka POIIB p. Jacka Szumskiego do stałej Komisji ds. BIM przy Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 9

Ustalono wypłaty za posiedzenie zdalne Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 19 marca 2020 r. w wysokości jak za zebranie stacjonarne.

Ad. 10

Podano informację o podpisaniu umowy przedwstępnej na sprzedaż lokalu Podlaskiej OIIB o nr 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku z Sokołowscy Nieruchomości S.J.

Ad. 11

Przekazano informację o pisemnym podziękowaniu Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku z 4 marca 2020 r. za wsparcie XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, która odbyła się 29 lutego 2020 r.

Wyniki głosowań zostały rozesłane członkom Rady POIIB 19 marca 2020 r.

Obecni według załączonej listy. Zbiorcze karty do głosowania członków Rady Podlaskiej OIIB oraz lista z wynikami głosowań są załącznikami do niniejszego protokołu.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1156