Zarządzenie nr 21/P/15 Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do obsługi zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 21/P/15

Przewodniczącego Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników

do obsługi zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

w sesji jesiennej 2015 r.

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z dnia 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r.) i § 13 ust. 3 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 3/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam do obsługi zespołów egzaminacyjnych powołanych zarządzeniem nr 8/2015 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane następujących pracowników Biura Izby:

1) Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Marta Dzienisowicz,

2) Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Marta Dzienisowicz,

3) Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Marta Dzienisowicz,

4) Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Marta Dzienisowicz,

5) Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej mostowej – Łukasz Usakiewicz,

6) Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – Łukasz Usakiewicz,

7) Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej – Paweł Dąbrowski,

8) Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – Kinga Hurcewicz,

9) Zespół Egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Danuta Świrydo,

10) Zespół Egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Danuta Świrydo,

11) Zespół Kwalifikacyjny Nr 11 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Kinga Hurcewicz.

§ 2

Wyznaczam do obsługi prawnej zespołów egzaminacyjnych powołanych zarządzeniem nr 8/2015 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane następujących pracowników Biura Izby:

1) Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Elżbieta Żukowska,

2) Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Elżbieta Żukowska,

3) Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Elżbieta Żukowska,

4) Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Elżbieta Żukowska,

5) Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej mostowej – Elżbieta Żukowska,

6) Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – Elżbieta Żukowska,

7) Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej – Elżbieta Żukowska,

8) Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – Elżbieta Żukowska,

9) Zespół Egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Michał Pater,

10) Zespół Egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Michał Pater,

11) Zespół Kwalifikacyjny Nr 11 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Elżbieta Żukowska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:812