Uchwała Nr 6 III Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 6

III Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwala się, co następuje:

§1

III Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ocenia pozytywnie działalność Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. i zatwierdza przedstawione sprawozdanie.

§2

Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stanowi załącznik do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków
Wiktor Ostasiewicz

Przewodniczący Zjazdu
Marek Ruciński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1124