Zarządzenie nr 23/P/17 Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Orzekającego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 23/P/17

Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu Orzekającego Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 2 pkt 8 in fine i § 10 ust. 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z dnia 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół Orzekający Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, do rozpatrzenia spraw indywidualnych wyszczególnionych w załączniku do zarządzenia, w następującym składzie:

1)      Grażyna Siemiończyk – Przewodnicząca,

2)      Krzysztof Ciuńczyk – Członek,

3)      Waldemar Jasielczuk – Członek.

§ 2

Wyznaczam posiedzenie Zespołu Orzekającego, o którym mowa w § 1, na dzień 25 października 2017 r., o godzinie 1500, w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:829