Zarządzenie nr 26/P/17 Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do obsługi zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 26/P/17

Przewodniczącego Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników

do obsługi zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje

osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2018 r.

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z dnia 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r.) i § 13 ust. 3 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 13/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2017 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam do obsługi w charakterze protokolantów Zespołów egzaminacyjnych powołanych zarządzeniem nr 8/2017 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia budowlane następujących pracowników Biura Izby:

1)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Marta Dzienisowicz,

2)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Kinga Piasecka,

3)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 3 dla specjalności mostowej i inżynieryjnej mostowej – Łukasz Usakiewicz,

4)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 4 dla specjalności drogowej i inżynieryjnej drogowej – Łukasz Usakiewicz,

5)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – Łukasz Usakiewicz,

6)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 6 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – Danuta Świrydo,

7)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 7 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Paweł Dąbrowski,

8)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Paweł Dąbrowski,

9)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Danuta Świrydo.

§ 2

Wyznaczam do obsługi prawnej Zespołów egzaminacyjnych powołanych zarządzeniem nr 8/2017 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia budowlane następujących pracowników Biura Izby:

1)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Elżbieta Żukowska,

2)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Monika Urban‑Szmelcer,

3)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 3 dla specjalności mostowej i inżynieryjnej mostowej – Monika Urban-Szmelcer,

4)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 4 dla specjalności drogowej i inżynieryjnej drogowej – Monika Urban-Szmelcer,

5)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – Elżbieta Żukowska,

6)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 6 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – Elżbieta Żukowska,

7)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 7 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Elżbieta Żukowska,

8)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Monika Urban-Szmelcer,

9)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Elżbieta Żukowska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:903