Uchwała nr 5/R/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie ustalenia ryczałtów przysługujących członkom Rady POIIB z tytułu pełnionych funkcji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Uchwała nr 5/R/02

z dnia 16 grudnia 2002 r.

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie ustalenia ryczałtów

przysługujących członkom Rady POIIB z tytułu pełnionych funkcji

 

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa niniejszym ustala następujące miesięczne ryczałty brutto, stanowiące ekwiwalent utraconych wynagrodzeń dla członków władz Izby:

Przewodniczący Rady POIIB - 0,8 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku,

Zastępcy Przewodniczącego Rady POIIB – 0,25 przeciętnego wynagrodzenia jw.

Sekretarz Rady POIIB – 0,3 przeciętnego wynagrodzenia jw.

Skarbnik Rady POIIB – 0,3 przeciętnego wynagrodzenia jw.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 0,2 przeciętnego wynagrodzenia jw.

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego – 0,2 przeciętnego wynagrodzenia jw.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – 0,2 przeciętnego wynagrodzenia jw.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej – 0,3 przeciętnego wynagrodzenia jw.

Członkom organów Izby, którzy nie otrzymują ryczałtów zgodnie z ww. zasadami, przysługuje 60,- zł brutto za udział w każdym posiedzeniu.

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2003 r.
 

Skarbnik Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Stanisław Uściłko

 

Przewodniczący Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Ryszard Dobrowolski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1079