Uchwała nr 13/R/08 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Uchwała nr 13/R/08

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany Regulaminu działalności samopomocowej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie art. 8 pkt 12 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami),

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§ 1

W Regulaminie działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 34/R/03 z dnia 2 grudnia 2003 r., zmienionej uchwałą Nr 10/R/05 z dnia 1 lutego 2005 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 16 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 „2) najbliższa rodzina członka POIIB (w kolejności: współmałżonek zmarłego członka, dzieci, rodzice, rodzeństwo).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1048