Uchwała nr 11/R/09 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Uchwała nr 11/R/09

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 3 pkt 1 „Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” (stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 23 czerwca 2007 r.) oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Panu mgr inż. Waldemarowi Mieczysławowi Paprockiemu

nr członkowski PDL/IS/1061/01

Pan Waldemar Mieczysław Paprocki już drugą kadencję jest delegatem na Zjazdy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W I kadencji był członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB i aktywnie uczestniczył we wszystkich jej pracach, w szczególności zaś w przygotowaniach do egzaminów na uprawnienia budowlane.

Mając na względzie dorobek zawodowy oraz szczególny wkład pana Paprockiego w stworzenie mechanizmów prawidłowego funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB oraz stworzenie i wypracowanie sposobu wykonywania funkcji publicznych przez nasz samorząd, postanowiono jak na wstępie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1032