Uchwała nr 34/R/03 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie Regulaminu działalności samopomocowej POIIB

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Uchwała nr 34/R/03

Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 2 grudnia 2003 r.

w sprawie Regulaminu działalności samopomocowej POIIB

Na podstawie art. 8 pkt. 12, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), uchwala się Regulamin działalności samopomocowej, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

Sekretarz Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Bogdan Gawrychowski

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Ryszard Dobrowolski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:944