Uchwała nr 36/R/03 z dnia 2 grudnia 2003 r. Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie ustalenia ryczałtów przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełnionych funkcji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Uchwała nr 36/R/03

z dnia 2 grudnia 2003 r.

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie ustalenia ryczałtów

przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełnionych funkcji

 

Na podstawie § 9 ust. 3 zdanie 2 Regulaminu okręgowych rad PIIB, § 3 ust. 4 zdanie 2 Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych PIIB i Części IV ust. 5 Zasad gospodarki finansowej PIIB na rok 2004, Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa niniejszym ustala następujące miesięczne ryczałty brutto, stanowiące ekwiwalent utraconych wynagrodzeń dla członków władz Izby:

Przewodniczący Rady POIIB - 1,1 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku,

Zastępcy Przewodniczącego Rady POIIB – 0,4 przeciętnego wynagrodzenia jw.

Sekretarz Rady POIIB – 0,4 przeciętnego wynagrodzenia jw.

Skarbnik Rady POIIB – 0,5 przeciętnego wynagrodzenia jw.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 0,4 przeciętnego wynagrodzenia jw.

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego – 0,25 przeciętnego wynagrodzenia jw.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – 0,3 przeciętnego wynagrodzenia jw.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej – 0,5 przeciętnego wynagrodzenia jw.

Członkom organów Izby, którzy nie otrzymują ryczałtów zgodnie z ww. zasadami, przysługuje 100,- zł brutto za udział w każdym posiedzeniu.

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2004 r.

 

Skarbnik Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Stanisław Uściłko

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Ryszard Dobrowolski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:956