Uchwała nr 44/R/03 z dnia 2 grudnia 2003 r. Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie dofinansowania II Problemowej Konferencji Geotechniki na temat „Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Uchwała nr 44/R/03 z dnia 2 grudnia 2003 r.

Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie dofinansowania

II Problemowej Konferencji Geotechniki

na temat „Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym”

 

Na podstawie art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami),

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia niniejszym przyznać II Problemowej Konferencji Geotechniki na temat „Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym” dofinansowanie w wysokości 3 tysięcy złotych. Problematyka wyżej wymienionej konferencji jest w sferze zainteresowań członków Izby. Powyższa kwota winna być przeznaczona na przygotowanie materiałów konferencyjnych z prawem ich opublikowania w „Biuletynie specjalistyczno-informacyjnym budownictwa” Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz akcję promocyjno-reklamową konferencji.

Sekretarz Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Bogdan Gawrychowski

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Ryszard Dobrowolski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1041