Uchwała Nr 8 V Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 08 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2005

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 8

V Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 08 kwietnia 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

za rok 2005

Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2005, uchwala się, co następuje:

§1

V Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ocenia pozytywnie wykonanie budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2005 i udziela absolutorium Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków
Karol Marek Jurkowski

Przewodniczący Zjazdu
Czesław Miedziałowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1080