Uchwała nr 243/R/06 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2006 r. w sprawie powołania Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Podlaskiej Okręgowej Izby Arch

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 243/R/06

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 września 2006 r.

w sprawie powołania Rady Programowej

Biuletynu Informacyjnego

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

i Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów

Na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1

 1. Powołuje się Radę Programową Biuletynu Informacyjnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów, zwaną dalej Radą Programową, w następującym składzie:
  • Ryszard Dobrowolski – Przewodniczący,
  • Jerzy Drapa – członek,
  • Lech Dzienis – członek,
  • Karol Marek Jurkowski – członek,
  • Janusz Krentowski – członek,
  • Czesław Podkowicz – członek,
  • Józef Stokowski – członek. 
 1. Powyższy skład uzupełniają osoby wybrane przez Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2006 r., tj.:
  • Stanisław Witosław Łapieński-Piechota,
  • Wojciech Pietrzak.

§2

Rada Programowa stanowi ciało opiniodawczo-doradcze Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wydawania Biuletynu Informacyjnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów.

§3

Rada Programowa została powołana na okres kadencji 2006-2010.

§4

Rada Programowa zbiera się co najmniej raz na kwartał.

 

 • 5

Członkom Rady Programowej powołanym przez Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przysługuje ryczałt za udział w każdym posiedzeniu w wysokości 100,- zł brutto.

 • 6

Obsługę Rady Programowej prowadzi Biuro Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 • 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1053