Uchwała nr 271/R/06 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dofinansowania Monografii z pracami z 53. Konferencji Naukowej KRYNICA 2007 „Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 271/R/06

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 grudnia 2006 r.

w sprawie dofinansowania

Monografii z pracami z 53. Konferencji Naukowej KRYNICA 2007

„Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa”

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje

§1

  1. Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje dofinansowanie w wysokości szesnastu tysięcy złotych na pokrycie kosztów wydania II tomu Monografii z pracami z 53. Konferencji Naukowej KRYNICA 2007 „Aktualne problemy naukowo-‑badawcze budownictwa”.
  2. Kwota wymieniona w ust. 1 zostanie pokryta z pozycji IX.5 (Wydawnictwo biuletynu, szkolenia; Inne wydatki niesklasyfikowane w pkt 1-4) budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2007.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1018