Uchwała nr 272/R/06 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na okres 1 stycznia – 30 kwietnia 2007 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 272/R/06

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 grudnia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia

prowizorium budżetowego na okres 1 stycznia – 30 kwietnia 2007 r.

Na podstawie art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami) postanawia się, co następuje:

§1

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza prowizorium budżetowe na okres 1 stycznia – 30 kwietnia 2007 r., stanowiące Załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Rady POIIB - Dobrowolski Ryszard     
 1. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB - Huryn Lucyna
 1. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB - Jurkowski Karol Marek
 1. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB - Laskowski Bogdan
 1. Sekretarz Rady POIIB - Tabędzki Aleksander
 1. Skarbnik Rady POIIB - Uściłko Stanisław
 1. Członek Prezydium Rady POIIB - Sykała Grażyna
 1. Członek Rady POIIB - Dembiński Marek
 1. Członek Rady POIIB -Dzienis Lech
 1. Członek Rady POIIB - Gawrychowski Bogdan
 1. Członek Rady POIIB - Klimko Sławomir
 1. Członek Rady POIIB - Kruszewski Ryszard
 1. Członek Rady POIIB - Miedziałowski Czesław
 1. Członek Rady POIIB - Nowakowski Janusz
 1. Członek Rady POIIB - Okulicz-Kozaryn Gilbert
 1. Członek Rady POIIB - Piaścik Adam
 1. Członek Rady POIIB - Siemiończyk Grażyna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1018