Uchwała nr 5/R/12 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Instrukcji dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 5/R/12

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie Instrukcji

dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ust. 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje

§ 1

Przyjmuje się „Instrukcję dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa” stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała 4/R/07 z dnia 18 grudnia 2007 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

inż. Karol Marek Jurkowski

 

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1064