Zadania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2020

Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Art. 24 [Okręgowa komisja kwalifikacyjna]
 
1.     Okręgowa komisja kwalifikacyjna:

1)     prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień budowlanych, zwane dalej„postępowaniami kwalifikacyjnymi”;

2)     przeprowadza egzaminy w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydaje decyzje o nadaniu tych uprawnień, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 9;

3)     (uchylony)

4)     przesyła decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych do okręgowej rady izby oraz do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy – Prawo budowlane;

5)     prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane;

6)     dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych;

7)     sporządza opinie dla okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach  z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej izby architektów oraz inżynierów budownictwa;

8)     składa sprawozdania ze swojej działalności okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

2.     Od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 3. (uchylony)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-05
Data publikacji:2020-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1458