Uchwała nr 10/R/15 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 10/R/15

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) oraz § 2 pkt 17 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z 20 sierpnia 2015 r.), po zapoznaniu się z wymienionymi poniżej uchwałami Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB, dotyczącymi wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję 3 listopada 2015 r., Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§ 1

1. Odnośnie dwóch wniosków i zaleceń pokontrolnych przyjętych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą Nr 12/KR/2015 z 8 grudnia 2015 r.:

1) pierwszy wniosek i zalecenie pokontrolne, zawarty w § 2 ww. uchwały, o treści „Komisja Rewizyjna Podlaskiej OIIB po zapoznaniu się z dokumentami związanymi z działalnością Sadu Dyscyplinarnego POIIB (we wskazanym wyżej okresie w 2015 r.) stwierdza, że organ działa prawidłowo.” – przyjąć do wiadomości;

2) drugi wniosek i zalecenie pokontrolne, zawarty w § 2 ww. uchwały, o treści „Komisja zaleca precyzyjne nazywanie dokumentów finansowych dotyczących wypłat ekwiwalentów” – przyjąć do realizacji.

2. Odnośnie wniosku pokontrolnego przyjętego przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą Nr 13/KR/2015 z 8 grudnia 2015 r., zawartego w § 2 ww. uchwały, o treści „Komisja Rewizyjna Podlaskiej OIIB po zapoznaniu się z dokumentami związanymi z działalnością Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej POIIB (we wskazanym wyżej okresie w 2015 r.) nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach i pozytywnie ocenia pracę organu.” – przyjąć do wiadomości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

inż. Krzysztof Ciuńczyk

 

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1115