Uchwała nr 9 VI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2007

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała nr 9

VI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia budżetu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

na rok 2007

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1

VI Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2007.

§2

Budżet wraz z częścią opisową stanowi załącznik do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków
Adam Piaścik

Przewodniczący Zjazdu
Czesław Miedziałowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1069