Uchwała nr 6/R/16 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie korekty budżetu na 2016 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 6/R/16

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie korekty budżetu na 2016 rok

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) oraz § 14 ust. 4 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z 20 sierpnia 2015 r.), Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje

§ 1

Wprowadza się korektę budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Rady POIIB
  Kamiński Wojciech
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
  Falkowski Andrzej                                                                   
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
  Jasielczuk Waldemar                                                                
 4. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
  Sykała Grażyna                                                                          
 5. Sekretarz Rady POIIB
  Siemiończyk Grażyna                                                              
 6. Skarbnik Rady POIIB
  Ciuńczyk Krzysztof                                                                  
 7. Członek Prezydium Rady POIIB
  Borzuchowski Wojciech                                                            
 8. Członek Prezydium Rady POIIB
  Huryn Lucyna                                                                            
 9. Członek Rady POIIB
  Gawrychowski Bogdan                                                             
 10. Członek Rady POIIB
  Kamiński Andrzej                                                                     
 11. Członek Rady POIIB
  Klimko Sławomir                                                                      
 12. Członek Rady POIIB
  Kłokowski Mariusz                                                                   
 13. Członek Rady POIIB
  Kucharski Mieczysław Antoni                                                   
 14. Członek Rady POIIB
  Miedziałowski Czesław                                                          
 15. Członek Rady POIIB
  Smoliński Tadeusz                                                                   
 16. Członek Rady POIIB
  Sztuka Ryszard                                                          

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1054