Uchwała nr 11/R/17 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/R/17 Rady Podlaskiej OIIB z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zakupu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Podlask

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 11/R/17

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 8/R/17

Rady Podlaskiej OIIB

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie zakupu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), w związku z § 15 ust. 1 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego dnia 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 3 Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (przyjętego uchwałą 1/R/04 Krajowej Rady PIIB z dnia 22 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami), Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§ 1

 1. Użyte w § 2 pkt 3 uchwały nr 8/R/17 Rady Podlaskiej OIIB z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zakupu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa słowo „wyposażenie” zastępuje się słowami „istniejące wyposażenie”.
 2. Użyte w § 2 pkt 4 uchwały, o której mowa w ust. 1, słowo „zamurowany” zastępuje się słowem „zlikwidowany”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Kamiński Wojciech

Przewodniczący Rady POIIB                                                    ……………………………

 1. Falkowski Andrzej

Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB                                ……………………………

 1. Jasielczuk Waldemar

Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB                                ……………………………

 1. Sykała Grażyna

Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB                                 ……………………………

 1. Siemiończyk Grażyna

Sekretarz Rady POIIB                                                               ……………………………

 1. Ciuńczyk Krzysztof

Skarbnik Rady POIIB                                                               ……………………………

 1. Borzuchowski Wojciech

Członek Prezydium Rady POIIB                                              ……………………………

 1. Huryn Lucyna

Członek Prezydium Rady POIIB                                              ……………………………

 1. Gawrychowski Bogdan

Członek Rady POIIB                                                                ……………………………

 1. Kamiński Andrzej

Członek Rady POIIB                                                                ……………………………

 1. Klimko Sławomir

Członek Rady POIIB                                                                ……………………………

 1. Kłokowski Mariusz

Członek Rady POIIB                                                                ……………………………

 1. Kucharski Mieczysław Antoni

Członek Rady POIIB                                                                ……………………………

 1. Miedziałowski Czesław

Członek Rady POIIB                                                                ……………………………

 1. Smoliński Tadeusz

Członek Rady POIIB                                                                ……………………………

 1. Sztuka Ryszard

Członek Rady POIIB                                                                       ……………………………

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:940